L´ANY 2025 SEREM MIL CENT

MILIONS DE


J U B I L A T S

 

 

 

Quan la societat dedica una especial atenció a la gent gran, existeix una causa d´utilitarisme directa, clara o implícita. Els poders públics dirigeixen el seu interès cap als problemes que té plantejat el col.lectiu d´ancians,interes que es dissol després del període electoral.

 

deixar material nou el projecte els creadors material accions menu