HAS TINGUT

UNA EDUCACIÓ

RACISTA

 

 

 

 

 

SOM EDUCATS DINS D´UN SISTEMA

RACISTA

El racisme és un comportament après, com qualsevol altra cosa. Si es pot aprendre a ser racista també es pot aprendre a no ser-ho. Les escoles haurien d´adoptar una pedagogia de continguts interculturals per facilitar als infants la vivència de la diversitat com a una cosa normal.

TOTS SOM ESTRANGERS EN ALGUN LLOC

 

deixar material nou el projecte els creadors material accions menu