ELS TRETS GENÈTICS
NO PODEN CONSTITUIR
UNA INVENCIÓ PATENTABLE

 

 
 
JA HI EREN EN LA NATUTALESA. LA PATENT DE L'OVELLA DOLLY INCLOU L'ESPÈCIE HUMANA. ELS CONEIXEMENTS GENÈTICS HAURIEN D'ESTAR PROTEGITS CONTRA L'AFANY DE LUCRE I SER PATRIMONI DE LA HUMANITAT

 

deixar material nou el projecte els creadors material accions menu