"MANIPULACIÓ GENÈTICA"

SEGUIM EXPERIMENTANT

ELS CIENTÍFICS COMENTEN COM SERIA D'IMMORAL, IL.LEGAL I INÚTIL LA CLONACIÓ HUMANA.

COSES INÚTILS, INMORALS I IL.LEGALS PASSEN CADA DIA

Nens sotmesos a experiments mèdics a Auschwitz.

Nous avanços tecnològics que van des de la clonació d’embrions, passant per l’alteració genètica, ens obliguen a definir més que mai el significat i els límits de l'existència humana. El respecte a la vida i a la reproducció està essent alterat per una concepció del mon reduccionista i materialista, que considera que la vida no és més que una col·lecció de substàncies químiques que casualment son capaces d’autoreplicar-se. L’investigació en biotecnologia avui en dia és noticia casi cada dia, com el cas recent de clonació d’una ovella a partir d’una cel·lular adulta d’una altra ovella, degut sobre tot a las noves possibilitats que obre, especialment en el camp de la salut i de l’alimentació. Però, justament el seu enorme potencial fa témer l’eventualitat d’un us inapropiat. És per això que s'està debatin, en tot el mon, un marc regulador de l’investigació en biotecnologia, amb el propòsit clar d’impedir practiques que puguin danyar la dignitat de les persones i comprometre l’equilibri de l'espècie humana amb el seu medi ambient. L’investigació medica és indispensable per alleugerir el sofriment i millorar la salut humana, però tant l’investigació com les seves aplicacions tenen els seus límits que no es poden traspassar sense posar en perill la dignitat i identitat de l'ésser humà i el respecte als seus drets fonamentals. Vint països membres del Consell D’Europa van firmar, amb exclusió d’Alemanya, Àustria i Bèlgica, el conveni de Biomedicina el 4 d’Abril de 1997 a Oviedo. Aquest és el primer text jurídic internacional vinculant que protegeix les persones contra possibles abusos en l’aplicació de les noves tecnologies biològiques i mediques. El document posa les bases per aturar la clonació humana sense prohibir-la expressament. Fischer explica els motius que han dut el seu país a no subscriure l’acord: “ Alemanya te una legislació més forta i rigorosa, la seva normativa sobre la protecció de l’embrió és més radical “. La presidenta no va ocultar que el record dels anys d’experimentació nazi amb humans fa que el seu país sigui especialment sensible a