CENTRES CIVICS D´HORTA GUINARDÓ

Shake 4 torrent
ENCARA QUE NO ENS AGRADI, LES ACTITUTS RACISTES ES DESENVOLUPEN IGUAL ENTRE OBRERS QUE ENTRE BURGESOS. ES INDEPENDENT DE LES CLASSES SOCIALS I DELS PARTITS. EL RACISME ÉS UN TIPUS DE MENTALITAT TRANSVERSAL A CLASSES I PARTITS QUE ESTÀ RELACIONAT AMB UNA ESPÈCIE D´ANGOIXA QUE ACLAPARA DETERMINATS INDIVIDUS EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES. HI HA GENT QUE SE SENT AMENAÇADA PER L´ACTUAL PROCÉS IGUALATORI DE LA SOCIETAT I PRETÉN TORNAR A CREAR BARRERES I DIFERÈNCIES ON JA NO N´HI HA.
EL RACISME ÉS UNA AMENAÇA CADA VEGADA MÉS GRAND A LES SOCIETATS OCCIDENTALS. ELS PREJUDICIS RACISTES S´EXPRESSEN OBERTAMENT, I EN OCASIONS, AMB TOTTAL IMPUNITAT. ELS ESTATS ES MONSTREN IMPOTENTS PER MANTENIR ELS ANTICS MODELS D´INTEGRACIÓ.
ÉS IMPORTANT QUE CADASCÚ DE NOSALTRES PRENGUI CONCIÈNCIA DE LA GRAVETAT DEL PROBLEMA. ES NECESSITA ALGUNA COSA MÉS QUE EL TREBALL DE LA POLICIA, ÉS UNA TASCA PER TOTA LA SOCIETAT.
TOTS ELS ÈSSERS HUMANS NEIXEN LLIURES I IGUALS EN DIGNITAT I EN DRETS SÓN DOTATS DE RAÓ I DE CONSCIÈNCIA I HAN DE CAPTENIR-SE ENTRE ELLS AMB ESPERIT DE FRATERNITAT.