SALES MUNICIPALS -GIRONA-

cdkey nero burner

"VELLS EN ACTIU"

ELS JUBILATS CONSTITUEIXEN ELS COMPONENTS DEL SEGMENT VELL DE LA POBLACIÓ QUE ES MANTÉ EN PLENES FACULTATS FÍSIQUES, PERÓ QUE ESTAN APARTATS, DESVINCULATS DEL MÓN DE L´ACTIVITAT PRODUCTIVA I DE TOT ALLÓ QUE S´EN DERIVA.
EN LES SOCIETATS MODERNES INDUSTRIALITZADES, SER VELL ÉS SINONIM D´ESTIGMATITZACIÓ, DE PROXIMITAT A LA MORT, DE MISÈRIA MATERIAL, I DE MALALTIES IGUALMENT POC ATRACTIVES.
PRÀCTICAMENT NINGÚ NO VOL ACCEPTAR LA VELLESA EN LA SEVA PROFUNDITAT VITAL I LA FORMA DE DEFUGIR-LA ÉS DISSIMULANT LES EVIDÈNCIES EXTERNES I NO ASSUMIR CAP TIPUS DE SIMBOLOGIA PRÒPIA DE L´EDAT