CONTESTA LES PREGUNTES

SI  NO DONES I HOMES NAIXEM AMB IGUALTAT DE DRETS ?
SI NO RENTES SOVINT ELS VESTITS DE LA TEVA COMPANYA ?
SI NO LES LLEIS TAMBÉ DISCRIMINEN ?
SI NO QUANTES VEGADES T'HA PEGAT LA TEVA DONA ?
SI NO TENIM IGUALTAT D'OPORTUNITATS ?
SI NO FINGEIXES ORGASMES AMB LA TEVA DONA ?
SI NO LA SEXUALITAT VA LLIGADA A LA REPRODUCCIÓ ?
SI NO QUÈ SENTS QUAN UNA DONA ET TOCA EL CUL A LA FEINA ?
SI NO LA CULTURA DETERMINA EL QUE ÉS MASCULÍ I EL QUE ÉS FEMENÍ ?
SI NO LA FAMILIA ÉS L'AGENT MÉS EFICAÇ DE TRANSMISSIÓ DEL SEXISME ?
SI NO